FORENINGSBESTYRELSE

Formand
Claus Holm-Søberg
Telefon: +45 21 66 60 03
Senioransvarlig
Børge Neessen
Ungdomsansvarlig (Drenge)
Karsten Grove Buch
Frivillighedsansvarlig
Marianne Regnold Bach Knudsen
Projektansvarlig
Kristian Peter Jessen
Ungdomsansvarlig (Piger)
Thomas Nørret
Ansvarlig for kluboffice
Ronny Fuhlendorff
Telefon: +45 26 44 95 90
Økonomiansvarlig
Henrik Nørgaard

Ansvar og roller

Formand – Claus Holm-Søberg

 • Overordnet ansvarlig for klubbens drift og strategiske retning.
 • Koordinerer aktiviteterne i klubbens bestyrelse i forening og ApS, herunder indkaldelse og afholdelse af bestyrelsesmøder og strategimøder.
 • Deltager i udvalgte møder internt i forhold til forældre, trænere, frivillige, sponsorer, investorer mv.
 • Ekstern kontakt på overordnet niveau til DBU, Kolding Kommune, presse mv.
 • Medlem af bestyrelsen i KIF Hovedforeningen og FSK-bestyrelse.
 
“Jeg arbejder for at realisere klubbens vision om at være: Et regionalt kraftcenter for fodbold med sund økonomi, bedste faciliteter og stærk klubkultur.”
 

Senioransvarlig – Børge Neessen

 • Sidder i bestyrelsen ved Kolding IF
 • Sidder i sponsorudvalg
 • Arrangerer årets vigtige KIF-spinning sponsorevent
 • Hjælper til ved hjemmekampe

 

Ungdomsansvarlig (Drenge)- Karsten Grove Buch

 • Medlem af bestyrelsen i Kolding IF Fodbold.
 • Ansvarlig for ungdomsafdelingen.
 • Bindeled mellem talentchefen og bestyrelsen.
 • Deltager i udvalgte møder internt i klubben med trænere, spillere og forældre.
 • Medlem af FSKs Samarbejdsudvalg.
 
“Jeg arbejder for at skabe rammer, der gør at vi kan udvikle og rumme spillere på alle niveauer og på alle alderstrin”
 
Frivillighedsansvarlig – Marianne Regnold Bach Knudsen
 • Medlem af bestyrelsen i Kolding IF.
 • Ansvarlig for koordineringen af de frivillige ressourcer i klubben.
 • Bindeled mellem de afdelingsansvarlige og bestyrelsen i forhold til frivillige.
 • Deltager i udvalgte møder internt i klubben i forhold til forældre, trænere og frivillige.

 

”Jeg brænder for det frivillige arbejde og vil gerne være med til at sikre de bedste vilkår for vores unge mennesker.”

Projektansvarlig – Kristian Peter Jessen

 • Medlem af bestyrelsen i Kolding IF.
 • Medlem af bestyrelsen i Kolding IF ApS.
 • Ansvarlig for etablering af kunstgræs Kolding IF.
 • Deltager i projekter vedr. stadion faciliteter.
 • Deltager i møder med kommune omkring Kolding stadion.

 

Ungdomsansvarlig (Piger): Thomas Nørret

Ansvarlig for kluboffice: Ronny Fuhlendorff

Økonomiansvarlig – Henrik Nørgaard

Ansvarlig for udarbejdelsen af:

 • Årsregnskab
 • Kvartalsregnskaber
 • Budgetter
 • Budgetopfølgning
 • Deltager i bestyrelsesmøder og interne møder vedr. bogholderi

 

”Jeg brænder for bedre vilkår for ungdomsfodbold, hvor både elite og bredde spillere kan få gode venskaber og oplevelser.”