Akademisamarbejder SKOLE & FSK

Skolesamarbejde

I Kolding IF har vi fra 7. klasse og op til og med ungdomsuddannelserne, via Kolding Elite, et tilbud til elitefodboldspillere om at blive tilknyttet eliteklasser.
I folkeskoleregi på Brændkjærskolen og privatskoleregi på Kolding Realskole.

Samtlige ungdomsuddannelser i Kolding er inkluderet i tilbuddet.

Disse tilbud er til gavn for spillerne, så skole og fodbold kan hænge sammen med forståelse for problematikkerne i en eliteidrætsudøvers hverdag.

Brændkjærskolen 7.-.10 klasse.

Brændkjærskolen er vores folkeskole tilbud til elitefodboldspillere.

Fra de starter i 7. klasse, Brændkjærskolen er de en del af en ordning mellem Kolding Elite og Team Danmark.

Det vil i praksis sige at når man indgår i en eliteklasse på Brændkjærskolen, så går man i klasse med andre elitesportsudøvere
Der dermed er lagt skema efter sporten.
Dette gør at morgentræningen, 2 gange ugentligt, indgår i din skoletid, så du træner fra 07.45-09.15 og derefter møder i skole.

Ved at være en del af en Team Danmark ordning har du adgang til forskellige specialister.
Både fysioterapeuter, diætister, mental trænere og andre tilbud, er tilgængelige til at hjælpe og vejlede ved behov.

Vi forventer at spillere der er optaget på Brændkjærskolen cykler til/fra træning i samlet flok.
Optagelse på Brændkjærskolen forudsætter en godkendt optagelsesprøve, som er af sportslig karakter og en faglig vurdering baseret på udtalelse fra egen skole.

Kolding Realskole 7.-10. klasse.

Kolding Realskole er vores tilbud hvis man ønsker at gå på privatskole, her indgår du i en elite klasse hvor skemaet bliver fastlagt så du har mulighed for at dyrke fodbold i din skoletid.
Dette i praksis betyder at morgentræning, to gange ugentligt, indgår i din skoletid, så du træner fra 07.45-09.15 og derefter møder i skole.
Modsat Brændkjærskolen er Kolding Realskole ikke en del af Team Danmark, Kolding Realskole har dog et lignende setup.
Der tilbydes også diætister, fysiske trænere samt mental træner tilgængelig.
I Kolding IF anser vi det som noget unikt at vi i Kolding kan tilbyde to skoletilbud der er så kvalificerede.

Optagelse på Kolding Realskole forudsætter en godkendt optagelsesprøve, som er af sportslig karakter og en faglig vurdering baseret på udtalelse fra egen skole.

Ungdomsuddannelser

Kolding IF, kan via Kolding Elite tilbyde en hverdag med plads til fodbold på alle ungdomsuddannelser i Kolding.

Dette betyder at der er mulighed for at morgentræne i skoletiden minimum én gang ugentligt som Kolding Elite atlet, udover det bliver der afholdt fysiske morgen træninger hvor der er veluddannede fysiske trænere til rådighed til hjælp og vejledning.
Kolding Elite samarbejder med Team Danmark.

Dette betyder at der er mange specialister til rådighed, alt fra fysioterapeuter der kan skadesbehandle, til kostvejledere der kan vejlede om kosten i dagligdagen så vi sikre at udøveren har de rette betingelser for at præstere optimalt.

FSK SAMARBEJDET

FSK-Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune har til hensigt at varetage klubbernes interesser i et fællesskab. FSK har til hensigt at samle aktiviteter omkring blandt andet:

Talenttræning U10-U12 (Drenge & Piger)

Udvikle spillere til akademihold fra U13

Skabe gode betingelser for breddefodbolden i Kolding Kommune

Læs mere om de aktiviteter vi i Kolding IF afvikler i FSK-regi nedenfor.

FSK Talentcenter (Piger)

Formålet med FSK Talentcenter er at tilbyde en øget træningsmængde og niveaumatchning til træningsparate spillere med særlige forudsætninger og sikre udviklingsmuligheder til disse med henblik på at udvikle dygtigere spillere, der eventuelt kan rekrutteres til det første akademihold på U13. Det er muligt at deltage på FSK Talentcenter for pigespillere fra både FSK-samarbejdsklubber og klubber ude fra.

FSK Talentcenter (Piger) træner hver fredag.

U10-U12: 16:30 – 18:00

For spørgsmål kan der rettes henvendelse til talentchef, Jacob Jensen, på jj@kolding-if.dk

FSK Talentcenter (Drenge)

Formålet med FSK Talentcenter er at tilbyde en øget træningsmængde og niveaumatchning til træningsparate spillere med særlige forudsætninger og sikre udviklingsmuligheder til disse med henblik på at udvikle dygtigere spillere, der eventuelt kan rekrutteres til det første akademihold på U13.

FSK Talentcenter (Drenge) træner hver onsdag.

U10: 17:00 – 18:15

U11: 17:30 – 19:00

U12: 17:30 – 19:00

For spørgsmål kan der rettes henvendelse til fodboldfaglig ansvarlig, Simon Fink, på sf@kolding-if.dk

FSK Målmandsakademi

Formålet med FSK Målmandsakademi er, at tilbyde kvalificeret målmandstræning til målmænd fra FSK-samarbejdsklubberne en time én gang ugentligt. Desuden kan der fra FSK Målmandsakademiet rekrutteres til det første akademihold på U13. Der trænes med én træner pr. 6 spillere.

FSK Målmandsakademi træner hver onsdag og fredag i følgende tidsrum:

Onsdag: 16:30 – 17:30 og 17:30 – 18:30

Fredag: 16:00 – 17:00

For spørgsmål kan der rettes henvendelse til fodboldfaglig ansvarlig, Simon Fink, på sf@kolding-if.dk

FSK-Klubtræning

Kolding IF vil som et led i FSK-samarbejdet rigtig gerne ud til de lokale samarbejdsklubber og give noget tilbage for det store frivillige arbejder der bliver lavet. 
Vi ønsker at komme tættere på klubbernes trænere og have et tæt samarbejde, som et tak for det store arbejde der bliver lagt. Et samarbejde vi kan se giver udbytte lokalt, på FSK Talentcenteret og på vores akademihold. Derfor kan alle klubber i FSK altid henvende sig og aftale et besøg af trænere fra Kolding IF.

Kolding IF besøger hvert år samarbejdsklubbernes U9-hold, hvor vi laver inspirationstræning, snakker med trænerne og fortæller om FSK Talentcenteret.
FSK-Samarbejdsklubbernes dag

Kolding IF afholder én gang årligt FSK-samarbejdsklubbernes dag for at hylde alle klubberne i FSK-samarbejdet.

Denne dag kommer alle medlemmer i ungdomsafdelingerne i FSK-klubberne gratis ind til en førsteholdskamp.

Derudover tildeles hver klub to VIP-billetter, som hver klub kan give til eksempelvis ‘Årets træner’, bestyrelsesmedlemmer eller andre ildsjæle der fortjener en særlig anerkendelse.

Partnerklubber
Alminde-Viuf GIFBjert IF
Bramdrupdam GIFChristiansfeld IF
Dalby GFFynslund B
Harte G&IFKolding Boldklub
Lunderskov BNr. Bjert/Strandhuse IF
Seest BSkanderup Hjarup IF
Vamdrup IFVonsild FK
Ødis IFØster Starup – Vester Nebel IF