Kontingent og indmelding

(OBS! Satserne trækkes halvårligt). Spørgsmål til kontingent, sendes til Jannie Veiler på jv@kolding-if.dk.

Kontingentsatser