Ordensreglement for besøg på Autocentralen Park

 1. Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til enhver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.

 2. Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten, medmindre anden plads anvises af kontrollører eller andet personale.

 3. Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen, tribuner og de øvrige stadionområder til kommercielt brug er ikke tilladt – uanset fremgangsmåde.

 4. Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.

 5. Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.

 6. Videoovervågning på stadion kan forekomme af sikkerhedshensyn.

 7. Overtrædelse af Superligaens ordensreglement vil uden videre kunne medføre bortvisning og eventuel afgift og/eller karantæne fra stadion. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.

 8. Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.

 9. Det er ikke tilladt at være iført tøj eller bære rygmærke, som er rocker- eller banderelateret.

 10. Det er ikke tilladt at medbringe dyr på stadion

 11. Paraplyer er ikke tilladt

 12. Ovenstående punkter er ikke udtømmende.

Forbud og afgifter for overtrædelser

 1. Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen.
  Overtrædelse vil medføre en afgift på 10.000 kr.

 2. Det er forbudt at besidde og/eller benytte pyroteknik på stadion.
  Overtrædelse vil medføre en afgift på 5.000 kr.

 3. Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere.
  Overtrædelse vil medføre en afgift på 5.000 kr.

 4. Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion for personer der er ramt af karantæne.
  Overtrædelse vil medføre en afgift på 5.000 kr.

 5. Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion.
  Overtrædelse vil medføre en afgift på 5.000 kr.

 6. Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

Vores sikkehedspersonale er altid klar til at hjælpe og vejlede

KONTAKT

Her kan du kontakte vores sikkerhedsafdeling med dine spørgsmål.